Een taak voor de goede zaak

Wellicht heeft u zelf ook al eens geconstateerd dat er erg veel achterstallig onderhoud op het Maasnielse kerkhof te zien is. Dat wordt veroorzaakt ...
Lees verder

Beleefmiddag in Maasniel voor 55-plussers

In de Soos, Past. Ramakersstraat 5 in Maasniel, vind op 18 mei tussen 2 uur en 4 uur alweer de tweede beleef middag plaats. De eerste middag, in ...
Lees verder

Lezing historie Maasniel 22 mei

Zondag 22 mei worden er twee lezingen over het verleden van Maasniel gehouden in de Soos aan de Past. Ramakerstraat. De lezingen beginnen om 14.00 ...
Lees verder

Wanjele door Neel 15 mei

In oktober 2021 zijn er een aantal wandelingen geweest. Omdat hiervoor veel belangstelling was, is er binnen WijZijMaasniel besloten om hier mee door ...
Lees verder

WijZijnMaasniel is een nieuw initiatief in ‘Neel’. 
Samen-werken voor een goede leefbaarheid is het motto.

Via deze website delen we alle informatie over Maasniel. Iedereen is welkom en mag bijdragen: jong, oud, huidige en toekomstige inwoner, vereniging, ondernemer en iedereen die ons een warm hart toedraagt. We verbeteren hiermee de leefbaarheid doordat bekend is welke voorzieningen er zijn, wat er te doen is en waar je terecht kunt voor meer informatie.