1 maart 2020: Maasniel viert volop de Vrijheid.

Op zondag 1 maart liep Maasniel uit om 75 Jaar Vrijheid te vieren. Een grote opkomst tijdens de activiteiten op de ochtend en de middag maakten duidelijk dat de Maasnielse gemeenschap zich op momenten als deze erg verbonden voelt met elkaar. Het organisatiecomité dat een samenwerkingsverband was van WijZijnMaasniel en Neel Laef zagen hun inspanningen voor een respectvol en dorps programma ruim beloond. De kranslegging, de foto-expo, de vrijheidsboom, de passage van de stoet oorlogsvoertuigen en de bedank-bijeenkomst bij het oorlogsgraf van Piet Touw werden heel erg gewaardeerd. 75 Jaar Vrijheid in Maasniel werd actief beleefd.

Dat gebeurde allereerst die ochtend tijdens de bijeenkomst op het Betjesplein vanaf 11.00u. De Vrijheidsboom stond fier op het plein en aan de boombalustrades werd een aansprekende Foto-expo opgehangen. Aan de Maasnielse gevels wapperden vele vlaggen door de stormachtige wind die zich tijdens de plechtigheden voldoende koest hield. Zelfs het vale zonnetje brak even door en zo’n 150 personen bevolkten het plein: alles en iedereen ging voor respect tijdens een kranslegging. Muisstil werd er geluisterd naar toespraken van de wethouder, de pastoor en de Scouting. De roep om onderhoud van de Vrijheid klonk krachtig door in de indrukwekkende fragmenten van oorlogsgetuigenissen. De Philharmonie speelde op sfeervolle wijze de muziek uit oorlogs- èn Bevrijdingstijden. Delegaties van Jong en Oud(er) legden kransen bij het oorlogsmonument. Geïnspireerd door de fotodoeken over de oorlog in Maasniel werd er na afloop nog veel ge-Bet op het plein. Precies waar dit plein voor bedoeld is.

’s Middags passeerde een stoet van zo’n 25-tal authentieke oorlogsvoertuigen. De gepensioneerde werkpaarden op 4 wielen volgden een route door de kern van Maasniel. Tijdens een stop bij het Betjesplein kregen twee kinderen met het bloemstuk voor korporaal Touw een lift. Vrolijk wapperende vlaggen hoog in de kerktoren begroetten de trotse parade. Het kerkhof was een volgende stop waar de lifters uitstapten. De autostoet vervolgde haar route richting Swalmen, maar bleek de routekaart slecht te lezen: helaas “vergaten” zij blijkbaar de Hoekstraat en Wilhelminalaan, tot teleurstelling van de wachtende aanwonenden. Een groep van zo’n 75 Neelder luuj woonde de herdenkingsbijeenkomst bij het oorlogsgraf van Piet Touw bij. Ook hier voerde het respect voor zijn dappere offer aan onze vrijheid de boventoon. Een bloemenhulde, een toespraak, een zegening en een persoonlijk dankwoord van de aanwezige familieleden van Piet Touw werden afgeroomd door de start van de grafadoptie door de Basisschool Neel. Meer beelden en informatie zijn uitgebreid te vinden op de Maasnielse Facebook pagina’s en in enkele reportages van de streekomroep ML5 (www.ml5.nl). Het organisatiecomité dankt allen die aan het slagen van deze festiviteiten bijgedragen heeft. 75 Jaar Vrijheid Maasniel was zeer geslaagd: Opdat wij niet vergeten….Geef een reactie