2024: Het jaar van Plein 1999

We hebben goed nieuws te melden. Nog dit jaar wordt “de bakplaat” (Lees: Plein 1999) vergroend! Dit is het snelle resultaat van een initiatief waarin een nieuwe werkgroep van WijZijnMaasniel “Upgrade Plein 1999” actief samenwerkt met het ROERCollege en de Gemeente.

In eerdere edities van de Neel-Mail hebben we al beschreven dat o.a. de leerlingen van het ROERCollege Schöndeln op verkenningen zijn geweest om ideeën voor herinrichting van dit sfeerloze en bewonersonvriendelijke plein op te doen. Vervolgens hebben we een 10-koppige werkgroep met een afvaardiging van omwonenden en andere Neelder betrokkenen geformeerd en hebben we samenwerking met de Gemeente gezocht. De werkgroep heeft inmiddels 3 creatieve bijeenkomsten achter de rug en heeft de wensen en behoeften op een rij gezet. Zo willen ze dat het Plein 1999 tot een groene ontmoetingsplek voor jong en oud wordt omgevormd, dat het plein klimaat- en natuurvriendelijk wordt ingericht en dat na aanleg en inrichting alles goed te onderhouden is. Op het moment van schrijven bespreken we in de werkgroep eigen impressieschetsen als onderdeel van het plan dat de Gemeente graag in een definitievere vorm tegemoet ziet. De Gemeente heeft een interessant budget beschikbaar gesteld en vindt het, net als wij, erg belangrijk dat het Plein 1999 vergroend wordt en dat de inrichtingsplannen door de Maasnielse gemeenschap gedragen worden. Zij wil dit dorpsplein aan de hand van een strak tijdschema nog dit kalenderjaar in samenspraak omvormen. Daarom bij deze meteen een uitnodiging voor jullie allemaal!…

Uitnodiging 8 APRIL: Denk mee, doe mee!

We nodigen jullie van harte uit om je mening te geven op maandagavond 8 april van 19.00u tot 21.00u in de grote zaal van café “De Ster”. Tijdens de speciale Neelder informatiebijeenkomst worden de conceptplannen over de herinrichting van het Plein 1999 gepresenteerd en besproken. Tijdens het eerste gedeelte van de avond presenteert de werkgroep aan de aanwezigen haar globale plannen en ideeën daarna worden de mogelijkheden vanuit de Gemeente en het tijdpad toegelicht. In de tweede helft is er volop ruimte om te reageren op de presentaties en toelichtingen. De gebundelde reacties van deze bijeenkomst worden vervolgens door de Gemeente omgezet in een professioneel uitgewerkt plan.

Dit plan zal in mei/ juni gepresenteerd worden aan ons allemaal. Daarna wordt het vastgesteld en zal de procedure voor de herinrichting van het Plein 1999 snel geformaliseerd worden. Oftewel: Zorg dat je erbij bent. Laat je stem horen zodat jouw bijdrage zijn plek kan krijgen op het nieuwe plein!

Als organisatie stellen we het zeer op prijs als je je vooraf aanmeld via een bericht aan info@wijzijnmaasniel.nl. Vermeld aub in je bericht je naam, mailadres en het aantal personen dat de bijeenkomst wil komen bezoeken.

Tot dan! Werkgroep “Upgrade Plein 1999”