6 Juni: Presentatie vernieuwd Plein 1999

Wij nodigen U van harte uit om op donderdagavond 6 juni in de Soos te komen kijken en luisteren naar de plannen voor het nu nog sfeerloze Plein 1999 aan de Wilhelminalaan. Deze herinrichtingsplannen zijn voor een groot deel gebaseerd op de reacties van de aanwezigen tijdens de informatieavond 8 april in “De Ster”. Nadat de plannen zijn vastgesteld is de planning om na de zomervakantie te starten met de eerste werkzaamheden aan het Plein 1999. Gevolgd door de herinrichting met groen en recreatieve voorzieningen in oktober en november. De betrokkenen van de WZM-werkgroep, de Gemeente en architectenbureau Cleverland zijn positief verrast over de waardevolle inbreng vanuit de Maasnielse gemeenschap en erg trots op hetgeen nu al is bereikt.