Actief voor Maasniel: WijZijnMaasniel en Neel Laef

In de afgelopen periode kregen we regelmatig de vraag “Hoe zit dat nou met jullie en Neel Laef?” Da’s geen slechte vraag omdat we immers actief hebben samengewerkt ten tijde van de Maasnielse vragenlijst vorig jaar. Die samenwerking is later in het vorig jaar veranderd. Om verwarring te voorkomen leggen we graag een en ander uit de eerste hand uit.

Voorop gezet: Het zijn twee aparte stichtingen met overlappende doelstellingen die naast elkaar actief zijn om Maasnielse dorpsbelangen te dienen. “Neel Laef” bestaat al heel lang en WijZijnMaasniel is het jongste dorpsinitiatief in Maasniel.

Neel Laef richt zich vooral op acties rondom de Neelder cultuurhistorie en het erfgoed. Zo organiseert zij al menig jaar belangrijke dorpsfeesten zoals de Dodenherdenking, de Meiboomviering en de St. Maarten-stoet. Verder realiseerden zij de Ontmoetbank, de restauratie van de Maasnielse waterputten, onderhouden zij de Neelder Kerstboom en het kapelletje op de Beekweg. Ondertussen bereiden zij de plaatsing van het kunstwerk “Schout en Schepenen” voor.

WijZijnMaasniel heeft nog maar kortgeleden het geboortefeestje gevierd en richt zich dus in deze fase vooral op het bouwen aan de organisatie en maakt werk van het versterken van de leefbaarheid in Maasniel.  Ondertussen zijn er al de nodige successen geboekt. Denk aan het ontwikkelen en verzilveren van het Maasnielse vragenonderzoek, de werving en opstart van zo’n 50 vrijwilligers met 5 werkgroepen, de organisatie van de Veiligheidsavond en Nieuwjaarsactiviteit en de oprichting van de nieuwe rechtspersoon.

Het begin van die samenwerking begon bij de Neelder vragenlijst vorig jaar. De initiatiefnemers van de vragenlijst (en sinds kort dus de bestuurders van Stichting WijZijnMaasniel) hebben vorig jaar onder verantwoording van het Neel Laef-bestuur dat vragenonderzoek bedacht en uitgevoerd. Dat paste prima in elkaars doelen en belangen: we waren immers allemaal benieuwd naar de mening van de Maasnielse inwoners t.a.v. leefbaarheid. U weet dat het vragenonderzoek een prima succes was en dat er het nodige Neelder huiswerk uit voortkwam. Het Neel Laef-bestuur zag geen kans om vervolg te geven aan dat grote pakket extra huiswerk.  Daarop werd gekozen om het vervolg van het vragenonderzoek vanuit een andere, nieuwe rechtspersoon op te pakken. De “slapende” Stichting Maasniels Overleg werd nieuw leven ingeblazen en kreeg een modern jasje in de vorm van de Stichting WijZijnMaasniel.

WijZijnMaasniel richt zich momenteel vooral op activiteiten op het vlak van sociaal welzijn en leefbaarheid, die de gemeenschap verder verbinden en versterken. U leest hier alles over op www.wijzijnmaasniel.nl op haar Facebookpagina’s of in de nieuwsbrief Neel-Mail.

De besturen van Neel Laef en WijzijnMaasniel hebben onlangs nog met elkaar overlegd over de afstemming en samenwerking. Afgesproken is dat wij elkaars bestuursvergadering regelmatig benutten voor afstemming en dat we dit artikel in gezamenlijkheid uitbrengen. Neel Laef en WijZijnMaasniel zullen zich dus vanuit hun Neelder kennis, ervaring en betrokkenheid regelmatig in de bocht gooien, ten dienste van Neel. Wordt vervolgd!

Vriendelijke groeten van de besturen van Neel Laef en WijZijnMaasniel

Geef een reactie