Bouwplannen op het voormalige schoolterrein

Woningbouwvereniging Wonen-Zuid liet ons weten dat zij van plan is 20 woningen te bouwen op de voormalige schoollocatie aan de Schepen van Hertefeltstraat in Tegelarijveld. Er is nu toestemming om de grond van de gemeente aan te kopen. Hierdoor kunnen zij verder met zaken die nodig zijn voordat ze mogen starten met bouwen. Inmiddels heeft  Wonen Zuid een milieukundig onderzoek en een bodemonderzoek laten uitvoeren. Er is gebleken dat er geen verontreiniging in de bodem is aangetroffen. Ook komt er nog een onderzoek naar de wortels van de aanwezige honing-bomen, om deze tijdens de bouw zo min mogelijk te beschadigen.
De nieuwbouw zal bestaan uit 12 nultredenwoning verdeeld in 6 tussenwoningen van circa 111m2 en 6 hoekwoningen van circa 104m2. Daarnaast bouwen ze 8 prefab compacte gezinswoningen van circa 50m2 voor één en twee persoonshuishoudens. Onder voorbehoud is de planning: 

Februari – Maart 2022: Onderzoeken grond en locatie  
April – December 2022: Bestemmingplanwijziging  
September – December 2022: Omgevingsvergunning  
Kwartaal 1 2023: Start werkzaamheden nultreden woningen  
Kwartaal 3 2023: Start werkzaamheden kleine gezinswoningen en inrichting gebied  
Kwartaal 4 2023: Oplevering gehele plan  

Meer informatie via Joep Hermens, projectleider of Elle Maessen, projectondersteuner. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088- 6 653 653.