Nieuws

Activiteiten middag senioren

55-Plussers opgelet! Op donderdag 24 juni is er speciaal voor jullie een leuke activiteiten middag. Georganiseerd door Sportservice Roermond, Wel.kom en het zorgteam MALT.
Van 14.30-16.00 uur zijn er allerlei activiteiten te doen, kan er een praatje gemaakt worden met het wijkteam MALT en staat de koffie en vlaai voor u klaar. Dit alles is op het terrein van korfbalvereniging READY ’60 (Jagerstraat 9 in Maasniel).

Tot donderdag 24 juni!

Opstart wekelijks bridgen

Nu de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld, mogen we gelukkig weer opstarten.Vanaf 14 juni gaan we weer wekelijksbridgen, met zo veel mogelijk bescherming tegen het corona virus.

Wanneer: Elke maandagmiddag van 13.30 – 16.30u
Waar: Trefcentrum Open Haard, Pastoor Ramakerstraat 5Contact persoon: Jo Heitzer
Email: joheitzer1@gmail.com
Telefoon: 0475-323817

Nieuwe deelnemers zijn welkom!
5 september 2021: 2e Rommelroute Maasniel

We snakken allemaal naar gezellige, aansprekende dorpsactiviteiten waarmee we de coronastress aan de kant zetten. Daarom organiseert WijZijnMaasniel op zondag 5 september 2021 voor de tweede keer de Rommelroute Maasniel. Schrijf deze datum nu alvast in je agenda en gebruik de komende tijd om je garage en zolder eens stevig op te ruimen. Met de verkoop van je overbodige spullen draag je bij aan een bruisend Maasniel, beleef je –wellicht samen met je buren- een drukbezochte en gezellige activiteit en kun je een leuke extra spaarcent verdienen.

WijZijnMaasniel ziet deze activiteit als een verbindende dorpsactiviteit en hoopt weer op een grote deelname door kopers en verkopers. Uiteraard worden de corona-richtlijnen gehanteerd, maar deze zijn in dit concept prima na te leven. Meer informatie over de aanmelding, de spelregels en andere details worden binnenkort bekend gemaakt via www.wijzijnmaasniel.nl, Facebook en de maandelijkse nieuwsbrief Neel-Mail. Tot zondag 5 september!

Organisatieteam “Rommelroute Maasniel” (info@wijzijnmaasniel.nl )

Basisschool Neel adopteert het oorlogsgraf van Piet Touw

We gaan terug naar het vieren van 75 jaar vrijheid in Maasniel op 1 maart 2020. Bij deze mooie, succesvolle viering van de vrijheid was er ook aandacht vanuit de gemeenschap Maasniel voor het oorlogsgraf van Korporaal Piet Touw. Piet bracht bij de verdediging van Roermond als eerst gevallen soldaat van Nederland een groot offer. Piet verloor namelijk op 10 mei 1940 zijn leven bij de strategische verdediging van de spoorbrug over de Maas bij Roermond. Enkele overlevenden van de oorlog vertellen op basisschool Neel over de herinneringen en ontberingen uit die tijd. Dit blijkt het startsein van de adoptie van het graf van Piet Touw door basisschool Neel.

28 April 2021, een jaar later. Rob Baeten (groepsleerkracht groep 8) en Leo Dijcks (WZM) hebben afgesproken om een les geschiedenis over “Neel in de oorlog” te geven. Daarna zal groep 8 naar het graf van Piet Touw op het Neelder kerkhof gaan om daar stil te staan bij de gebeurtenissen uit het verleden.  

De week daarvoor heeft de complete klas gewerkt aan prachtige posters over oorlog en vrede. De acht mooiste posters worden uitgekozen en overgeschilderd op twee sierpotten, die vandaag bij het graf geplaatst worden. Vlak bij het oorlogsgraf van Piet Touw ligt goed zichtbaar een zee van bloemen op de pas gegraven laatste rustplaats van Wim Sillekens. Het was onder andere Wim Sillekens die vorig jaar op basisschool Neel nog als ooggetuige zichtbaar bewogen vertelde over zijn ervaringen met de oorlog. Een vreemde toevalligheid die twee graven zo dicht bij elkaar, zo voelden ook de kinderen dit.

In de geschiedenisles op school is aandacht besteed aan het persoonlijke verhaal van korporaal Touw, die met zijn manschappen op de spoorbrug een groep vermomde Duitse soldaten ontmoet. Bij het daaropvolgende gevecht raakt Piet dodelijk gewond. Zeer waarschijnlijk is hij de eerste gesneuvelde soldaat in Nederland. Hij krijgt een noodgraf vlak bij de brug. Jaren later wordt zijn graf verplaatst naar de begraafplaats in Maasniel. Weer 75 jaar later adopteert basisschool Neel dit markante oorlogsgraf.

Daarnaast is in de les ook aandacht besteed aan het grote geheel. Op de vraag wie de oorlog gewonnen heeft komt al snel het historisch goede antwoord, de geallieerden. De simpele vraag wie de verliezers zijn blijkt toch wat diepgaander. Uiteindelijk is de groep eruit, in deze oorlog natuurlijk de Duitsers, maar ook de miljoenen Joden, ongelooflijk veel jonge, te jonge soldaten die sneuvelen voor onze vrijheid en natuurlijk de ontelbare burgerslachtoffers.
Kortom: er zijn alleen maar verliezers in een oorlog.

Na het bezoek aan Piet’s graf op het kerkhof blijven de leerlingen nog wat rondhangen, zien de vele kindergraven rondom 1940-45 en je ziet ze denken: ER ZIJN ALLEEN MAAR VERLIEZERS.

Enkele weken later zien we op de televisie de vreselijke beelden uit Israël en de Gazastrook……..

Auteur: Leo Dijcks
Tiny Forest Maasniel, een begrip

Tiny Forest, het minibos in Maasniel (ook Neelderbos genoemd), is intussen bij veel Neelder een begrip. Een klein stukje extra natuur naast de basisschool brengt de natuur dichterbij. Voor iedereen, maar zeker ook voor de jeugd belangrijk om als mensheid bewust te zijn van onze noodzakelijke zorg voor de aarde.

In november 2019 hebben de leerlingen van de basisschool Maasniel, BS Neel, vol enthousiasme het minibos aangeplant onder begeleiding van IVN natuureducatie en met hulp van vrijwilligers. Inmiddels is in het najaar van 2020 een tweede Tiny-Forest gerealiseerd in de wijk De Kemp. Een derde Tiny Forest is in ontwikkelfase in Boukoul (aanplant gepland in 2021-2022).   

Het concept Tiny Forest is overgenomen uit India. Ingenieur Sharma baseerde zich op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Myawaki die in de zeventiger jaren een methode ontwikkelde voor herstel van inheemse bossen. Het veerkrachtige ecosysteem dat zich hierin ontwikkelde werd vertaald naar de stadsomgeving. Zie je ergens de naam Tiny Forest staan dan weet je dat dit minibos gebaseerd is op de methode en visie van Sharma en Myawaki en dat buurtbewoners en schoolkinderen bij het project betrokken zijn.

Het bos brengt de natuurbeleving dichterbij en heeft positieve effecten op mens en natuur. Kinderen gaan dicht bij huis op ontdekkingstocht en leren spelenderwijs hoe de natuur zich ontwikkelt. Ouderen zoeken een aangename rustplek op een bankje, vogels zoeken hun plekje in bomen en in de pluktuin wordt een bloem geplukt. Een kind zet een vlinder veilig op een struik en gaat op in avontuurlijke fantasie.

BS Neel is nauw betrokken bij Tiny Forest. De school vertelt ons dat leerlingen taken krijgen, zoals bij toerbeurt het Neelderbos opschonen. Groepjes leerlingen krijgen er bijvoorbeeld les over de natuur (planten, vogels en insekten). Soms krijgen leerlingen er tekenles. Er wordt voorgelezen.  De school ziet het Neelderbos als een verlengstuk van de school, een extra plek waar leerkrachten educatief gebruik van kunnen maken. Men probeert kinderen hierbij ook verantwoordelijkheid voor de omgeving in het algemeen en voor het bos in het bijzonder bij te brengen. Een trotse leerling vertelt dat hij nu boswachter is van Tiny Forest.

Wist u dat zelfs een klein bos kan bijdragen aan de luchtkwaliteit in de stad, de sociale contacten in de buurt positief kan beïnvloeden en een bijdrage kan leveren aan de klimaatadaptatie. 

De gemeenschap in Maasniel en de Gemeente Roermond blijven nauw betrokken:  vrijwilligers van WijZijnMaasniel (werkgroep Schoon en Groen) en buurtbewoners houden toezicht,  de gemeente zorgt bij droogte voor extra bewatering.

WijZijnMaasniel heeft een goede herinnering aan de samenwerking met IVN Limburg, bewonersgroepen, Wel.Kom, IVN Roermond, Gemeente Roermond, Citaverde, BS-Neel, Hoveniers. 

Tip:
Ben je geïnspireerd door Tiny Forest, dan kun je in je eigen tuin een Tuiny Forest (minibos) aanleggen. Je draagt bij aan biodiversiteit en biedt onderdak aan insecten en vogels. Geeft schaduw in de zomer en helpt je regenwater af te voeren. Zorg goed voor de aarde. Alle kleine beetjes helpen.

Kitty Bruinsma
Vrijwilliger WijZijnMaasniel
Boekenweek de kleine Tovenaar

Vrijdag 28 en zaterdag 29 mei
Van 09:30 – 17:30 uur organiseren we weer een tweedehandsboekenmarkt. De opbrengst gaat, zoals altijd, naar Stichting Starfish.
De markt zal buiten gehouden worden, tenzij het weer dit niet toelaat. Dan verschuiven we het naar vrijdag 4 juni. Uiteraard laten we dit op tijd weten, maar hou zelf ook de weerberichten in de gaten.

Vrijdag 4 juni
Erik Kaptein, schrijver van het boek Rechtsgelijkheid voor de natuur, is vandaag onze gast en dat vinden we bijzonder gaaf!
Van 16:00 – 17:30 uur komt Erik in het kort vertellen hoe zijn boek tot stand kwam. Bij goed weer zal Erik jullie buiten op ons gezellige terras te woord staan en uiteraard signeert hij graag je boek.
Let op: bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Dan is aanmelden wenselijk (maximaal 10 personen).

Zaterdag 5 juni
Wat een bof! Vers van de pers ligt Pieter Koolwijk zijn nieuwe boek Luna in onze winkel en dan bezoekt hij al onze winkel voor een signeersessie.
Van 10:00 – 11:00 uur is Pieter aanwezig om zijn nieuwste boek te lanceren en erover te vertellen. Maar natuurlijk beantwoordt hij ook jouw vragen en signeert jouw boeken.

Zondag 6 juni
Heel trots zijn we dat Marcia Luyten de Boekenweek-2021 bij ons afsluit.
Van 13:00 – 14:30 uur is Marcia in onze winkel om te praten over haar boek Máxima Zorreguieta | Moederland, jullie vragen te beantwoorden en natuurlijk om te signeren!

Philipsterrein komt weer tot leven

Het zal de meesten niet ontgaan zijn. Op 1 april j.l. is Berend Matzinger eigenaar geworden van het voormalige Philipsterrein op Vrijveld Noord. Na jarenlang in sluimerstand te hebben gelegen, zijn er nu eindelijk plannen om het grote terrein weer tot een levendige ontwikkeling te brengen. Berend Matzinger (Reel B.V.) is samen met ontwerpbureau Arcadis en betrokken stake-holders (waaronder de gemeente) aan de slag gegaan om een gebiedsvisie voor Vrijveld Noord te ontwikkelen. De omwonenden zijn vanaf het najaar 2020 uitgenodigd om hierin mee te denken via een klankbordgroep, het zogenaamde Omgevingslab. In een aantal online bijeenkomsten heeft deze groep mee kunnen denken en dromen over hoe het terrein in de toekomst een meerwaarde voor Roermond kan betekenen en een innovatieve en creatieve plek kan worden. Kern uitgangspunt is dat met name de architectonische en historische waarde behouden blijft, met name ook het Philips gedachtengoed en –gevoel. Uiteindelijk hebben veel mensen, ook uit Maasniel, daar hun brood verdiend. 

Gedacht wordt aan een Eindhovense Strijp-S-achtige ontwikkeling, waarbij kleinschalige duurzame bedrijven, horeca, sport, ontspanning en wonen gecombineerd kunnen worden.  In juni worden vervolgstappen gezet, waarbij de gebiedsvisie omgezet gaat worden in een stedenbouwkundig plan. 

Volgens Arcadis is de gebiedsvisie opgebouwd rond het concept ‘slow urbanism’. Het ligt in de lijn het terrein langzaam te transformeren tot een levendig gebied. De eerste fase begint met het openstellen van het terrein medio juni 2021 door tijdelijk gebruik. Concreet betekent dit dat de centrale straat door het hart van het terrein opengesteld wordt, waardoor het centrum van Roermond en Maasniel meer met elkaar in verbinding kunnen komen. Verder is er onder de naam Weerstand het eerste publieke vertier met catering vanuit foodtrucks, een skelterbaan en een trapveldje voor de jeugd.

Dit klinkt allemaal als muziek in de oren. Natuurlijk zijn er ook zorgen. Wat zijn de verkeerseffecten? Hoe wordt omgegaan met vervuilde grond? Komt er een betere verbinding met de binnenstad over het spoor? In hoeverre is er oog voor duurzaamheid en groen? Dit zijn allemaal vragen, waarbij door Arcadis en Reel B.V. toegezegd wordt hier oog voor te zullen hebben. De gemeente zal hier natuurlijk ook een stem in hebben. De inwoners van Maasniel volgen de ontwikkelingen. Hopelijk blijft het hierbij niet alleen bij loze beloften en wordt het daadwerkelijk een verrijkend gebied. Dit grootschalige project  biedt zeker prachtige kansen. De komende jaren zullen uitwijzen of het tot bruisend leven leidt met meerwaarde voor de nieuwe bewoners, maar ook voor de omgeving. 

Auteur: Odile de Ras, deelnemer Omgevingslab Philips Vrijveld.
Informatiebijeenkomst coöperatie RoerOm Energie over ZonneRoos in Roermond op 31 mei 2021 en 22 juni 2021

RoerOm Energie wil inwoners van Roermond helpen met energiebesparing en samen betaalbare duurzame energie te realiseren. Recent stelde gemeente Roermond aan RoerOm Energie daken beschikbaar van gemeentelijke panden om collectieve zonnedaken te realiseren met behulp van een zogenaamd “postcoderoosproject nieuwe stijl”. Op maandagavond 31 mei 2021 en op dinsdagavond 22 juni 2021 organiseert Coöperatie RoerOm Energie vanaf 19.30 uur een derde (online) informatiebijeenkomst over dit project collectieve Zonnedaken in Roermond.

Investeren in zonnepanelen op gemeentelijke daken levert aantrekkelijk rendement
In 2021 biedt de Rijksoverheid speciaal voor leden van energiecoöperaties een vernieuwde subsidieregeling voor postcoderoosprojecten. Een postcoderoosproject is vooral interessant voor mensen die zelf geen geschikt dak hebben om zonnepanelen op te leggen of in een huurhuis wonen, maar toch graag duurzame zonne-energie willen opwekken. Maar ook inwoners die zelf al zonnepanelen op hun dak hebben liggen of gewoon willen investeren in lokaal opgewekte duurzame energie, kunnen deelnemen. Als deelnemer investeer je in één of meer participaties die zijn gekoppeld aan de gelegde zonnepanelen. Deze participaties leveren over de looptijd een behoorlijk rendement op.  Als je gaat verhuizen blijf je eigenaar van de participaties. Dat maakt deze nieuwe postcoderoosregeling nog interessanter om mee te doen. Deelnemers dragen bij aan het opwekken van duurzame energie en leveren daarmee een positieve bijdrage aan de energietransitie. De gemeente Roermond stelt voor het realiseren van een “postcoderoosproject nieuwe stijl” aan RoerOm Energie dakoppervlak ter beschikking van twee gemeentelijke panden in Herten en nog een dak van een pand nabij het centrum, aan de Slachthuisstraat. Dit project gaat van start onder de naam ‘Zonneroos RoerOm Energie 2021’.  Met het realiseren van dit postcoderoos-project komt lokaal opgewekte, duurzame energie voor meer inwoners van Roermond binnen bereik. Dit alles gebeurt zonder winstoogmerk. Alle positieve resultaten komen ten goede aan de deelnemers aan ZonneRoos RoerOm Energie.

Meld u aan voor een van de informatiebijeenkomsten op 31 mei of op 22 juni 2021, 19.30 uur of vraag om meer informatie 
Wilt u meer weten over RoerOm Energie of over het postcoderoosproject “Zonneroos RoerOm Energie”? Bezoek de website: www.RoerOmEnergie.nl en/of meld u aan voor de (online) informatiebijeenkomst via: info@Roeromenergie.nl. Mocht u verhinderd zijn op 31 mei of 22 juni, geen nood. Vraag via ons emailadres om een link om een bijeenkomst terug te kijken. Ook houden we u dan op de hoogte van toekomstige informatiebijeenkomsten over dit project. U kunt op de website onze informatiebijeenkomst ook terugkijken en veel informatie en veelgestelde vragen lezen.

Het Betjesplein plan


Een fleurig, mooi onderhouden plein, dat uitnodigt om even samen te gaan zitten en elkaar te ontmoeten. Een plein dat verbonden is met de omgeving; de OLS bank en het perk bij de Kleine Tovenaar, door eenheid van beplanting waardoor het centrum van Maasniel meer een geheel wordt. Een plein waar activiteiten zoals de Kerstmarkt en de dodenherdenking mogelijk blijven.
Dat is in het kort het idee achter het Betjesplein plan. Dit plan broeit al enige tijd in de hoofden van de drie werkgroep leden. Via e-mail, flyers en de nieuwsbrief van WijZijnMaasniel hebben we in deze coronaperiode de inwoners van Maasniel geïnformeerd, en via dit bericht hopen we nog meer mensen te bereiken. Onze volgende stap zal richting gemeente zijn en vervolgens hopen we in het najaar van 2021 daadwerkelijk aan de slag te kunnen met de realisatie van onze plannen.
Heb je hierover vragen, of wil je op de een of andere manier een steentje bijdragen dan kun je natuurlijk reageren onder dit bericht, of stuur een mail naar info@wijzijnmaasniel.nl


LenteSpecial recept

In de LenteSpecial van het Neelder KoffieHeukske was er aandacht voor dit recept met een lente tintje.

Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Nadieh en ik ben sinds januari begonnen met mijn eigen foodblog vers-N-lekker. Als kind zijnde was ik al bezig met lekker eten en koken. Samen stond ik met mijn oma Lies in de keuken de lekkerste notencake te bakken. Als ik met mijn moeder naar de bibliotheek ging, kwam ik met een boek thuis over koken voor kinderen. Op mijn foodblog deel ik vooral lekkere, makkelijke en verse recepten. Je hoeft echt geen topkok te zijn om mijn recepten te kunnen maken. Het gaat erom dat je plezier hebt en lekker eten hoeft niet moeilijk te zijn.

Mij is gevraagd om een recept met een lente tintje met jullie te delen.

Ik heb voor jullie onderstaande mango kwarktaart gemaakt met Licor 43.

Mango kwarktaart met Licor 43

Deze mango kwarktaart met Licor 43 is fris van smaak en is een heerlijke verwennerij op een zonnige dag. Het fijne van deze kwarktaart is dat je niet lang in de keuken hoeft te staan, dus hup even aan de slag en dan van de zon genieten. De taart is makkelijk te maken en moet enkel een tijdje opstijven in de koelkast. Het is een taart maar kan ook als dessert geserveerd worden.

Aantal: 10 – 12 plakken

Tijd: 30 min. + 3 uur in de koelkast

Extra’s: Cakevorm lengte 30 cm, vershoudfolie, staafmixer, mixer

Ingrediënten

 • 250 gr mango (diepvries), naar wens extra mango ter garnering
 • 1 pak lange vingers
 • 500 gr magere kwark
 • 250 ml slagroom
 • 100 ml Licor 43
 • 6 el suiker
 • 8 blaadjes gelatine

Bereidingswijze:

 • Laat de mangoblokjes ontdooien en pureer ze vervolgens met de staafmixer.
 • Bekleed de cakevorm met huishoudfolie. Zorg dat de folie royaal over de rand heen hangt zodat je de taart makkelijk uit de vorm kunt trekken als deze klaar is.
 • Neem een kom met koud water en laat de gelatineblaadjes minimaal 5 minuten weken.
 • Doe de slagroom samen met 3 el suiker in een kom en klop deze met de mixer bijna stijf. Voeg vervolgens de kwark, de gepureerde mango, 3 el suiker en de Licor 43 toe. Mix nog even kort door.
 • Verwarm 10 el water in een pannetje. Knijp de gelatineblaadjes uit en doe ze vervolgens een voor een in het pannetje met warm water. Blijf roeren zodat de gelatineblaadjes geheel oplossen. Het roeren is erg belangrijk anders kun je klontjes krijgen.
 • Doe de gelatine bij het kwarkmengsel en roer het goed door elkaar.
 • Begin met een laag kwark in de bakvorm en verdeel dan een laag lange vingers erover en wissel zo af. Eindig met een laag lange vingers. 
 • Zet de kwarktaart 3 uur in de koelkast. 
 • Bij het serveren kun je de taart eventueel nog met extra mango versieren.

Ben je benieuwd welke recepten ik nog meer heb?

Neem dan een kijkje op www.versnlekker.nl

Ook kun je mij vinden op Facebook: Vers-N-lekker of Instagram: versnlekker