Nieuws

75 Jaar vrijheid

Precies 75 jaar geleden was het hier nog een tijd van spanning, onzekerheid, angst, onvrijheid. Gelukkig is dat nu anders: Maasniel werd  op 1 maart 1945 bevrijd en sindsdien genieten we van een heerlijk vrij leven in onze gemeenschap.

Op zondag 1 maart vinden in Roermond diverse festiviteiten en herdenkingen plaats. Ook in Maasniel vieren we dit historische en belangrijke moment. Schrijf deze dag alvast op uw kalender. De Maasnielse stichtingen Neel Laef en WijZijnMaasniel slaan de handen in elkaar en bereiden een mooi feestprogramma voor iedereen voor. Straten – en zeker ook Betjesplein –  worden versierd met vlaggen en banieren. We willen een vriendelijk en dringend verzoek doen aan alle inwoners van Maasniel om speciaal op deze dag te vlaggen: de Nederlandse vlag, de Amerikaanse vlag, de Limburgse vlag, het wapen van Maasniel….hoe feestelijker versierd hoe beter. Zeker de route langs de historische stoet mag hierbij extra aandacht krijgen. Vier dit belangrijke feest van de vrijheid mee.

’s Morgens om 11.00 uur bent u uitgenodigd voor een herdenkingsceremonie op het Betjesplein en ’s middags tussen 14.00 -15.30 uur trekt een historische stoet authentieke legervoertuigen vanaf de Markt in het centrum via Herten, Maasniel, Swalmen en terug naar het centrum van Roermond. De route door Maasniel en het verwachte tijdstip van aankomst worden binnenkort verder bekend gemaakt. 1 Maart Maasniel 75 jaar Bevrijd: We’ll meet again!

Een update van WijZijnMaasniel

Van de veurzitter
Het nieuwe Neelder jaar is begonnen en WijZijnMaasniel is meteen alweer van start gegaan. De eerste samenkomsten zijn al weer geweest of snel aanstaande en de plannen voor dit jaar liggen klaar. De Gemeente heeft onze subsidie-aanvraag geheel goedgekeurd. Dat zien wij enerzijds als een beloning en waardering voor als ons vrijwilligerswerk voor Maasniel. Anderzijds dienen we dit ook te zien als een prima stimulans om in dit jaar de Neelder karweien energiek en voortvarend op te pakken. Het Bestuur gaat zich binnenkort oriënteren of de onderwerpen “Vuurwerk” en “Duurzaamheid” extra Maasnielse aandacht dienen te krijgen.
In deze update vermelden wij nog ander nieuws uit de werkgroepen:

Werkgroep Schoon & Groen:
Een gedeelte van deze werkgroep is nu voortvarend op stoom gekomen i.v.m. de voorbereidingen voor een informatieavond over het hondenbeleid en het probleem met hondenpoep op straat. De infoavond die in samenwerking met de Gemeente georganiseerd zal worden, gaat waarschijnlijk in mei / juni plaats vinden. Er volgt dan nog een hulpvraag aan alle WijZijnMaasniel-vrijwilligers om te helpen met het bezorgen van uitnodigingen en met de promotie van deze belangrijke bijeenkomst. De vernieuwings- en opfrisplannen voor het Betjesplein zijn nu even geparkeerd. Er wordt hierover contact gezocht met andere belanghebbenden. Er is een pril idee voor de aanleg van een Jeu de Boules-baan op een centrale locatie. Het infobord van het Tiny Forest is aangepast: WijZijnMaasniel is ook als partner bij dit project vermeld.

Werkgroep Verkeer:
De werkgroep doet navraag bij de Gemeente over eerder uitgestuurde vragen aan de Gemeente. Denk hierbij aan enkele onveilige parkeer- en snelheidssituaties. Na het instellen van een parkeerverbod op de Beekweg lijkt het er op dat de doorgang sneller verloopt echter ook het harder rijden is hieraan debet.

Werkgroep Communicatie:
De werkgroep is nu even niet meer bij elkaar geweest. Maar… de Neelder Maandkalender hangt op 2 plaatsen in Maasniel te pronken. Verder werken zij aan een Maasnielse welkomst-flyer voor nieuwe bewoners. De reacties op de interne en externe (nu al ruim 400 Neel-Mail adressen) nieuwsbrieven zijn eigenlijk alleen maar positief. De externe Neel-Mail wordt steeds belangrijker sinds het verdwijnen van het Neelder Nuuts en de VIA Roermond.

Werkgroep Veiligheid:
Inmiddels is er aan de Elmpterweg vanuit ons initiatief een publiek AED geplaatst: alweer een prima aanvulling op een dekkend netwerk. De subsidie- mogelijkheid voor het plaatsen van een AED, is met 1 jaar verlengd, wellicht een 4e AED nabij Neeldervelt.
Op 27 januari is er een bewonersavond Tegelarijveld geweest samen met wethouder en enkele ambtenaren. Er komt veel huiswerk uit voort !

Werkgroep Activiteiten:
Een afvaardiging van deze werkgroep werkt samen met Neel Laef aan de viering van 75 Jaar Bevrijding Roermond op zondag 1 maart. In het programma wordt ook een ontvangst van een stoet historische oorlogsvoertuigen opgenomen. Binnenkort zullen we dit aan iedereen verder duidelijk maken. Schrijf die datum maar nu alvast in uw agenda.

Bestuur WijZijnMaasniel:
Binnen het bestuur zijn wij verheugd dat de gemeente Roermond onze subsidieaanvraag positief heeft gehonoreerd. Met deze middelen kunnen we in 2020 het nodige bekostigen. Ook zijn we bezig met het kijken naar ons zelf en onze opgezette organisatie, kan het beter, moet het anders en liggen we op koers waar we naar toe willen, zijn de vragen die we ons zelf stellen.
Heeft u suggesties of aanvullingen laat het ons weten! info@wijzijnmaasniel.nl


Vastelaoves Villaasj groeit uit naar familie-vastelaoves-festival

Hét familie-vastelaoves-festival van Limburg. Zo kun je de 3e editie van de Vastelaoves Villaasj in Maasniel inmiddels wel noemen. 3 jaar geleden haalde het Roermondse kerkdorp flink de publiciteit door de optocht op te heffen die op carnavalszondag jarenlang door de straten trok. In plaats van de optocht ontstond de VastelaovesVillaasj, een vastelaoves-dorp in het hartje van Maasniel. Met optredens op 2 podia en een Parade die een paar keer door de Villaasj trekt. De Parade is een mini-optocht, maar ook een ‘aope-buun’ waarop iedereen die wil zijn of haar vastelaoves-verhaal kan houden. En als je wil kun je ook op een vaste plek in de Villaasj je vastelaoves-act opvoeren.  

En dat slaat aan. Werd er in eerste instantie door de inwoners van ‘Neel’ wat sceptisch gekeken dat ‘hun’ optocht ter ziele was, inmiddels is de Vastelaoves Villaasj een begrip in Roermond en omgeving. 

“De Vastelaoves Villaasj onderscheidt zich van andere evenementen omdat we in de mooie entourage van de oude Raadhuisstraat een gemoedelijke, gezellige vastelaovessfeer hebben. Je ziet hier alle generaties en families samen. Vaders, moeder, opa’s, oma’s neefjes, nichtjes, ooms en tantes. Een echt familiefestival”, zegt Peter Blanckers van de organisatie.  “De grote namen van artiesten zie je niet bij ons. We kiezen juist wat meer voor de kleinkunst van de vastelaovend, of we geven het podium aan beginnend talent”.

Ook dit jaar zijn er weer 2 podia. Bij de kerk en op de plek waar vroeger in Neel de oude smidse was. Die plek wordt omgetoverd tot café-zaal De Sjmeed, gewoon in de buitenlucht.  “En de rest van de Villaasj is eigenlijk letterlijk het podium voor alle vastelaoves-gekken”, lacht Peter Blanckers. Nieuw dit jaar is een overkapping waardoor er ook met slecht weer genoten kan worden van de optredens. De Vastelaoves Villaasj begint op 23 februari om 14.11 uur. Het terrein is vanaf 13.30 uur open. 

Zie ook: www.vastelaovesvillaasj.nl Kaartverkaupe VV De Katers Neel

Kómmende zaoterdaag, zaoterdaag 18 jannewari, kinne leje van VV De Katers häör gereserveerde kaarte veur de Bóntje Veursjtellinge en Kienjer Bóntje middaag ophaole. Neet-leje kinne den ouch häör kaarte veur de Bóntje Veursjtellinge, Kienjer Bóntje Middaag en 717 jeug aktiviteit kaupe.

Tösse 10.00 oer en 13.00 oer zeen miense van VV De Katers bie Boekenhuis “De Kleine Tovenaar” aanwezig om uch te helpe en te waord te sjtaon. Veer haope weer väöl miense op oze aktiviteite te moge begroete.

De Bóntje Veursjtellinge in de Sjter zeen:
Zaoterdaag 25 jannewari om 20.11 oer
Zunjig 26 jannewari om 14.11 oer

717 vastelaoves edisie in de Soos:
Zaoterdaag 8 fibberwari om 20.11 oer

De Kienjer Bontje middig in de Sjter is:
Zunjig 9 fibberwari om 14.11 oer

De prieze zeen es volgt:
Bóntje Veursjtellinge € 12,50
Kienjer Bóntje middig € 3,00 (toet 13 jaor) en € 5,00 veur volwassene.
Kaarte veur 717 vastelaoves edisie € 7,50

De miense die kaarte wille kaupe kinne dit ouch door de waek doon bie “Primera” en bie “De Kleine Tovenaar”

Oud-ijzeractie De Katers

Beste miense, 

’T is uch waal bekind det de Katers twee keer per jaor Aad Iezer  ophaole om de kas van de  vereniging te sjpekke.  Det gebeurt eder jaor twee keer te weite de eerste zaoterdaag van mei en de letste zaoterdaag van oktober. Dan sjteit d’r op Plein 1999 eine kontener dae meistal herssjtikke vol afgeveurd waerd.. Hiejveur oze dank. Om uch nog meer tegemoet te komme höbbe de Katers de besjikking gekrege euver ein vaste kontener zodet veer ouch tösse door aad-iezer kinne ophaole en tiedelik kinne opsjlaon. Daonaeve blieve de vaste inzameldata’s geweun door gaon. Höb geer tösse door aad-iezer det uch in de waeg ligk dan hoof geer mer te belle. ’T Tillefoonnummer hiejveur is 06-22398647. Dan kint geer ein aafsjpaok make en waert ’t aad-iezer netjes door leje van de Raod van Ellef opgehaold..

Veur raekene op uche medewerking. Hiejmit kint geer ’t verenigingslaeve op ein duurzame meneer ongersjteune. 

De Aad-Iezer Kemmisie


Wie wil meedenken over een monument voor het Witte Dorp?

Het Witte Dorp is gesloopt en op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw. Een oudbewoner van het Witte Dorp kwam met het idee om een monument te plaatsen ter herinnering aan het Witte Dorp. Wonen Zuid heeft als eigenaar van deze woningen het idee omarmt en wil dit
verder vormgeven. Heeft u ideeën hierover en wilt u graag meedenken?

Meld u dan uiterlijk 24 januari aan bij Monique Claessen, wijkregisseur bij Wonen Zuid, via de mail monique.claessen@wonen-zuid.nl

De oude gedenksteen van het Witte dorp is bewaard gebleven!

En noe…. tweedoezjendtwintjig!

Ja, jao waat kinne v’r hie noe van zegke?
Waat gebeurde d’r de aafgeloupe tied zoal in oos Neel?
Nieks heel sjpannends mer waat zeker zunj is,
D’r is gein nuutsblaedje meer, noojt meer “ ‘t Nuuts van Neel”.

Ouch nao jaorelangk troew zien klantje bedenend
Sjloot oze drogis in ’t nuuj jaor defenitief zien deur
Mer in deze tied kint os nieks meer verbaze
‘t Is jaomer, mer dit is get waat in eder dörp gebeurt

Waal waar d’r ein gezellige kersmert op ’t pleintje van Betje
Ouch eine “Dörpse” kersborrel onger de Linjeboum bie de Sjmeed
Ein prachtig kerstkonzaer inne kirk, oos eige hermenie leet zich heure
De kerssfeer heel biezonjer en kompleet

Mer waem op ‘t inj van 2019 zeker nog alle aandach verdeende
Waar ‘ne 105 jäörige bie os in Neel
Tante Nelly, ’n sjoon , nog rappe, kwieke dame
Vertelde lachend en dudelik wie ze dit deej.

“Wie ich zo aad bön gewaore?…. det kin ich uch vertelle,
iddere daag soep aete, opsjtaon mit eine lach en bön bliej,
geneet van ’t laeve, dan krieg geer net wie ich,
ouch eder jaor opnuuj, nog ein jäörke d’r biej.”

Dit kos zo mer ein nuujjaorswins zeen, van ein mam, ein sjoonmam en oma
Euvergrootmoder en van de aajste vrouw oet Neel
Waat is sjoner, waat kinne v’r os baeter winse
Es ein nuujjaorswins heel deep, heel deep oet ein Neelse zeel

Riet BongaartsHoe kom ik aan het nieuws uit Maasniel?

Afgelopen tijd is het Neelder Nuuts weggevallen en per 1 januari stopt ook nog eens de huis-aan-huis verspreiding van ViaLimburg editie Roermond.

Het wegvallen van deze bladen is een groot gemis met als gevolg dat een groot aantal mensen niet meer op de hoogte is van nieuws en ontwikkelingen in Maasniel.

Dit laten we in Maasniel toch niet gebeuren?

Het eerste idee om vanuit de gemeenschap zelf wekelijks een eigen papieren blaadje op te stellen, te drukken en te verspreiden blijkt niet haalbaar. Zelfs commerciële partijen redden het in deze tijd nauwelijks meer, zelfs met meer schaalgrootte.

Het beste alternatief is dat het Maasnielder nieuws via de email wordt gedeeld met de inwoners van Maasniel. Tegenwoordig heeft namelijk vrijwel iedereen, inclusief ouderen, de beschikking over email. Ook kunnen buren en inwoners elkaar helpen aan een afdruk van de mail.

Het goede nieuws is dat de werkgroep Communicatie van WijzijnMaasniel al in 2018 is gestart met de Neel-Mail. Deze groep mensen wil, geheel belangeloos, de Neel-Mail en zichzelf inzetten om het nieuws uit Neel toch bij iedereen thuis te krijgen!

Om het succesvol te maken zijn er voor nu twee dingen belangrijk:

  • Lever uw nieuws aan bij WijZijnMaasniel. Uw nieuwtjes, uitnodiging voor een activiteit, een verslagje van de activiteit of gewoon een leuk verhaal of gedicht over Maasniel kunt u sturen naar communicatie@wijzijnmaasniel.nl.
Muziek voor Ukkies was erg leuk!

De afgelopen vijf weken hebben zeven van de allerjongste kinderen in de leeftijd tot 4 jaar samen met hun ouders meegemaakt hoe leuk het is om met muziek bezig te zijn.

Op initiatief van de Philharmonie Maasniel en onder leiding van Leonie Wolters en Kim Moenis-Rijks hebben ze in vijf workshops op woensdagochtend elke week een uurtje samen spelenderwijs geëxperimenteerd met liedjes, geluiden, instrumenten, dansjes in Trefcentrum Open Haard in Maasniel (De Soos). Het is ook nog eens heel leerzaam, want Muziek maakt slim! Het bevordert de spraakvaardigheden en motoriek van kinderen en leert ze omgaan met andere kinderen.

De kinderen hadden allemaal heel erg goed hun best gedaan en kregen na afloop een mooie medaille van de Philharmonie. Het programma ‘Blaaskracht’ van L1 was er bij om opnames te maken die ergens in de laatste twee weken van december zullen worden uitgezonden.

Interesse?
Na mei volgend jaar starten we wee een nieuwe groep. Interesse? Neem contact op met ruud.luijsterburg@hotmail.com o.v.v. Muziek voor Ukkies. Bovendien krijgen deelnemers een jaar lang een gratis lidmaatschap bij Philharmonie Maasniel!