Een update van WijZijnMaasniel

Van de veurzitter
“Wintertijd is rusttijd”. Iedereen binnen, stil, even de wereld weer wat kleiner maken. Geldt dat ook voor WijZijnMaasniel? Daar lijkt het wellicht een beetje op omdat we de afgelopen periode wat minder naar buiten zijn getreden, maar aan de binnenkant….. bruist het en broeit het onverminderd!
Leefbaarheid Tegelarijveld, hondenbeleid, duurzaam Maasniel, 75 Jaar Vrijheid in Maasniel:  Op meerdere aandachtsgebieden worden voorbereidingen getroffen om naar buiten te stappen. Dat komt er al weer snel aan, net als…de Lente: Kom mee naar buiten allemaal! In dit artikel praten we jou weer graag bij met allerlei nieuws uit onze werkgroepen:

Werkgroep Schoon & Groen:
Onder het toeziend oog van werkgroep-lid, Cees van Bijnen zijn er bomen vervangen rond het kerkhof. Sjef Landstra heeft de voorzittershamer van Patricia overgenomen. Voor het Tiny Forest is er een signaleringsgroep ingesteld om controle te houden op misstanden in dit nieuwe bos(je). De werkgroep is vertegenwoordigd tijdens het stads-evenement “Natuurlijk Roermond” op 16 mei. Die dag wordt er overal in de stad  aandacht voor natuur/milieu en leefomgeving gegeven. Onze werkgroep-leden geven tussen 10.00 en 16.00 uur bij het Tiny Forest uitleg over dit project. Verder komt er op 21 maart van 12-14u bij “de Kleine Tovenaar” een open inspraak-ochtend voor geïnteresseerden om mee te denken over mogelijke upgrade van het Betjesplein. De groep omwonenden wordt actief uitgenodigd middels een huis-aan-huisbrief in de tweede week van maart. De hondenwerkgroep organiseert samen met de Gemeente op 8 juni een Maasnielse Informatie-avond over het hondenbeleid. De werkgroep presenteert dan ook haar eigen bevindingen en voorstellen. Iedereen is welkom en men krijgt de kans om te reageren op de presentaties. Tenslotte gaat men de zogenaamde snoeproute vol zwerfvuil van scholieren tussen Plus en schoolgebouw aanpakken.

Werkgroep Verkeer:
De werkgroep heeft bij de Gemeente meerdere kritische verkeerssituaties aangekaart. Op onderdelen zijn er concrete verbeteringen aangebracht (zoals Hoekstraat). Er blijft echter nog veel “hangen” en dat is ongewenst. De werkgroep gaat hiermee 9 maart a.s. aan de slag.

Werkgroep Communicatie:
Hier en daar promoten we op publieke zichtplekken in Maasniel met onze agendaposter de agenda voor Neelder activiteiten. De posters met de maandelijkse agenda bij Supermarkt Plus en de Kleine Tovenaar blijven en als aanvulling gaan we de cafetaria’s Broekhin en Bredeweg benaderen. De zichtplek bij Wien&Wein wordt opgeheven omdat de winkel recentelijk is gesloten. We leggen de laatste hand aan de ‘Welkom-ansichtkaart’ waarmee we ons in Maasniel gaan voorstellen en nieuwe bewoners verwelkomen.

Werkgroep Veiligheid:
Inmiddels is er aan de Elmpterweg vanuit ons initiatief een publiek AED geplaatst: alweer een prima aanvulling op een dekkend netwerk. Afgevaardigden van de werkgroep gaan deelnemen aan een bewonersavond voor de woonsituatie in Tegelarijveld Noord. De subsidie voor het plaatsen van een AED, mogelijkheid is met 1 jaar verlengd, wellicht een 4e AED nabij Neeldervelt.

Werkgroep Activiteiten:
Op zondag 1 maart is iedereen uitgenodigd om de vieringen van 75 jaar bevrijding Maasniel bij te wonen! De werkgroep bereidt dit gedenkwaardige evenement samen met Neel Laef voor. Het Betjesplein wordt een centrale locatie, die versierd wordt met Vrijheidsboom, bevrijdingsbanieren en een expo van Maasnielse oorlogsfoto’s. Om 11.00 uur is er een bijzondere kranslegging, waarbij we -net als op 4 mei- als gemeenschap samenkomen en herdenken. ’s Middags trekt een stoet authentieke oorlogsvoertuigen door de Maasnielse straten en hebben we een bijzonder gedenkmoment met de nabestaanden van Korporaal Touw bij zijn oorlogsgraf op het kerkhof.  Streekomroep ML5 komt TV-opnames maken. Verder proberen we in het najaar de eerste Neelder Rommelroute te organiseren. Rudi Kuijltjens heeft de voorzittershamer overgedragen aan Odile de Ras.

Bestuur WijZijnMaasniel:
Wij gaan kijken of we duurzaamheid, en de perikelen rond vuurwerk in Maasniel verder oppakken, via het bestuur zal dit landen in een werkgroep. Heeft u suggesties of aanvullingen laat het ons weten! info@wijzijnmaasniel.nl



Geef een reactie