Een update van WijZijnMaasniel -april-

Van de veurzitter

En toen stopte de WijZijnMaasniel-trein….
Geen Hogesnelheidstrein, geen stoptrein maar wel de lekker actieve Intercity met allerlei stops in Neel. Na een dik jaar bruisende initiatieven, veel kennismakingen, samenwerkingen is het dan plots een stevige pas op de plaats, op een voorlopige eindhalte. Is zo’n vertraging erg?

Echt niet!… de aanleiding is immers schrijnend en er zijn nu echt wel veel ergere zaken in de wereld gaande. Wereldwijd slaat het Corona-virus toe. Ook in onze eigen omgeving zijn al meerdere familieleden en dorpsgenoten aangevallen door deze sluipende ziekte. Wellicht ook in jouw omgeving. WijZijnMaasniel maakt pas op de plaats. Uit voorzorg, uit respect voor ieders gezondheid. Het bestuur wenst jou het allerbeste toe: geen Corona-aanval, veel gezondheid, geduld en aandacht. Ook voor je naasten.

Mocht je in geval van het laatste er last van krijgen dat je je te alleen voelt, dat je in de knoei komt met je dagelijkse leven: Laat ons dat svp. weten via een bericht per telefoon of mail. Wij zoeken dan meteen graag het contact met je op. Daar zijn we voor, met elkaar, voor elkaar. Samen kunnen we Corona aan! Auch in Neel, auch mit WijZijnMaasniel. Blijf gezond en tot gauw! Dan gaat het gezellige, goedgevulde treintje weer verder.

Namens de collega-bestuurders, Paul Wijenberg

Werkgroep Schoon & Groen:
6 maart werd er een avond over zwerfafval georganiseerd door Groen Links. Hierover is nog geen terugkoppeling geweest. Het informatieve evenement  Natuurlijk Roermond is afgelast en wordt verplaatst naar 2021. De informatie-inloop over de vernieuwingsplannen van het Betjesplein is niet doorgegaan. De werkgroep plaatst het plan komt op de WZM-site.

Werkgroep Verkeer:
Ook deze werkgroep ligt even stil. Hans reageert inhoudelijk op de mail die van de gemeente is gekomen waarin de stand van zaken wordt uitgelegd. Uit deze reactie blijkt dat er ondanks de inspanningen nagenoeg geen enkel punt door de Gemeente wordt opgepakt. Dit frustreert de werkgroepleden. We gaan de wethouder om meer aandacht voor onze knelpunten vragen, wellicht komt er dan beweging in Neel.

Werkgroep Communicatie:
9 maart heeft deze werkgroep, vanwege coronamaatregelen, zijn voorlopig laatste fysieke bijeenkomst gehad. Er zijn gelukkig digitale mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en het werk door te zetten. Echter, er worden momenteel, begrijpelijkerwijs, weinig activiteiten en berichten aangeleverd die verspreid moeten worden in Maasniel. De activiteitenposter wordt daardoor ook tijdelijk niet opgehangen. De ansichtkaart is in concept klaar, het drukwerk wordt voorbereid. Als er berichten zijn wordt de Neel-Mail uitgestuurd.

Werkgroep Veiligheid:
Er is deelgenomen aan een rondgang door een gedeelte van het Tegelarijveld. Daarbij werden meerdere onderwerpen zoals verloedering besproken. Zo zijn er brandgangen, in eigendom van Wonen Zuid oneigenlijk in gebruik geweest door de bewoners. Gemeente en de zogenaamde ketenpartners gaan dit oppakken. De veiligheidsavond die gepland is voor het najaar zou eigenlijk nu besproken moeten worden. Het voorbereidend overleg kan momenteel niet in de gebruikelijke vorm doorgaan, maar de eerste digitale bijeenkomst staat gepland voor aanstaande dinsdag 28 april.

Werkgroep Activiteiten:
Momenteel is er weinig nieuws onder invloed van de Corona-crisis. De sfeervolle festiviteiten rondom 75 jaar Vrijheid, tezamen met Neel Laef georganiseerd,  hebben heel veel positieve reacties opgeleverd: aansprekende activiteiten, veel volk op de been en erg veel waardering. Achter de schermen worden met hulp van een enthousiaste, Roermondse marktmeester veelbelovende voorbereidingen voor een Neelder Rommelroute getroffen.Wellicht kunnen we gaan aansturen op een gezamenlijk dorpsfeest in augustus of september als alles weer normaal is. Wellicht dat dit samen met andere verenigingen te combineren valt met andere activiteiten zoals de reprise van het toenmalige Bevrijdingsfeest en/of de Neelder Rommelroute.

Bestuur WijZijnMaasniel:
We gaan ons oriënteren in het project duurzaamheid in Maasniel, gericht op energie. We laten ons dan informeren door deskundige Floris Mokveld , die ons hierover meer kan vertellen. Wordt vervolgd. info@wijzijnmaasniel.nlGeef een reactie