Een update van WijZijnMaasniel

Van de veurzitter
Het nieuwe Neelder jaar is begonnen en WijZijnMaasniel is meteen alweer van start gegaan. De eerste samenkomsten zijn al weer geweest of snel aanstaande en de plannen voor dit jaar liggen klaar. De Gemeente heeft onze subsidie-aanvraag geheel goedgekeurd. Dat zien wij enerzijds als een beloning en waardering voor als ons vrijwilligerswerk voor Maasniel. Anderzijds dienen we dit ook te zien als een prima stimulans om in dit jaar de Neelder karweien energiek en voortvarend op te pakken. Het Bestuur gaat zich binnenkort oriënteren of de onderwerpen “Vuurwerk” en “Duurzaamheid” extra Maasnielse aandacht dienen te krijgen.
In deze update vermelden wij nog ander nieuws uit de werkgroepen:

Werkgroep Schoon & Groen:
Een gedeelte van deze werkgroep is nu voortvarend op stoom gekomen i.v.m. de voorbereidingen voor een informatieavond over het hondenbeleid en het probleem met hondenpoep op straat. De infoavond die in samenwerking met de Gemeente georganiseerd zal worden, gaat waarschijnlijk in mei / juni plaats vinden. Er volgt dan nog een hulpvraag aan alle WijZijnMaasniel-vrijwilligers om te helpen met het bezorgen van uitnodigingen en met de promotie van deze belangrijke bijeenkomst. De vernieuwings- en opfrisplannen voor het Betjesplein zijn nu even geparkeerd. Er wordt hierover contact gezocht met andere belanghebbenden. Er is een pril idee voor de aanleg van een Jeu de Boules-baan op een centrale locatie. Het infobord van het Tiny Forest is aangepast: WijZijnMaasniel is ook als partner bij dit project vermeld.

Werkgroep Verkeer:
De werkgroep doet navraag bij de Gemeente over eerder uitgestuurde vragen aan de Gemeente. Denk hierbij aan enkele onveilige parkeer- en snelheidssituaties. Na het instellen van een parkeerverbod op de Beekweg lijkt het er op dat de doorgang sneller verloopt echter ook het harder rijden is hieraan debet.

Werkgroep Communicatie:
De werkgroep is nu even niet meer bij elkaar geweest. Maar… de Neelder Maandkalender hangt op 2 plaatsen in Maasniel te pronken. Verder werken zij aan een Maasnielse welkomst-flyer voor nieuwe bewoners. De reacties op de interne en externe (nu al ruim 400 Neel-Mail adressen) nieuwsbrieven zijn eigenlijk alleen maar positief. De externe Neel-Mail wordt steeds belangrijker sinds het verdwijnen van het Neelder Nuuts en de VIA Roermond.

Werkgroep Veiligheid:
Inmiddels is er aan de Elmpterweg vanuit ons initiatief een publiek AED geplaatst: alweer een prima aanvulling op een dekkend netwerk. De subsidie- mogelijkheid voor het plaatsen van een AED, is met 1 jaar verlengd, wellicht een 4e AED nabij Neeldervelt.
Op 27 januari is er een bewonersavond Tegelarijveld geweest samen met wethouder en enkele ambtenaren. Er komt veel huiswerk uit voort !

Werkgroep Activiteiten:
Een afvaardiging van deze werkgroep werkt samen met Neel Laef aan de viering van 75 Jaar Bevrijding Roermond op zondag 1 maart. In het programma wordt ook een ontvangst van een stoet historische oorlogsvoertuigen opgenomen. Binnenkort zullen we dit aan iedereen verder duidelijk maken. Schrijf die datum maar nu alvast in uw agenda.

Bestuur WijZijnMaasniel:
Binnen het bestuur zijn wij verheugd dat de gemeente Roermond onze subsidieaanvraag positief heeft gehonoreerd. Met deze middelen kunnen we in 2020 het nodige bekostigen. Ook zijn we bezig met het kijken naar ons zelf en onze opgezette organisatie, kan het beter, moet het anders en liggen we op koers waar we naar toe willen, zijn de vragen die we ons zelf stellen.
Heeft u suggesties of aanvullingen laat het ons weten! info@wijzijnmaasniel.nl


Geef een reactie