Herenboeren

Herenboeren Roermond in oprichting: druk doende met het zoeken naar een locatie voor een Herenboerderij en voldoende leden.
In navolging van reeds bestaande Herenboerderijen in Nederland, o.a. in Boxtel en Weert, zijn in Roermond een aantal initiatiefnemers afgelopen jaar gestart om ook  in Roermond een Herenboerderij gerealiseerd te krijgen. Ondertussen zijn een 12-tal kartrekkers hiermee druk doende. Gezocht wordt naar een passende locatie.

Herenboerderij
Een Herenboerderij is een kleinschalig, gemengd bedrijf opgericht door een coöperatie van consumenten die grip willen krijgen op hun eigen eten. Ze vormen uit hun midden een bestuur en beslissen welke groenten en welke fruitsoorten geproduceerd worden. Daarnaast is het de bedoeling dat er kippen komen voor de eieren en een aantal varkens en koeien bedoeld voor een bescheiden vleesproductie, maar met name voor de productie van de benodigde organische mest.  Daarmee is sprake van echte kringlooplandbouw. Gezamenlijk nemen ze een boer in loondienst die de dagelijkse leiding op de boerderij heeft en op een duurzame en professionele wijze voedsel produceert, exclusief voor de leden. De leden nemen wekelijks, tegen betaling van een contributie waarvan de hoogte door het bestuur wordt voorgesteld en vastgesteld door de leden van de coöperatie, vers voedsel af van hun eigen boerderij.

Wat is er nodig
Voor de opzet van een Herenboerderij zijn tussen de 200 tot 250 deelnemende huishoudens nodig: ongeveer 500 personen. Dat zijn éénpersoons- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen. Mensen die gezond en eerlijk voedsel belangrijk vinden. Het doel van Herenboeren is het bereikbaar maken van smaakvol, gezond, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen. Voedsel dat in de eigen leefomgeving wordt verbouwd. Op 8 maart 2021 is de coöperatie formeel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daarmee is de Coöperatieve vereniging Herenboeren Roermond officieel van start gegaan. Momenteel wordt er intensief gezocht naar een boerderij met 20 hectare grond die nodig zijn. Er zijn verschillende locaties in beeld. Om te starten met de boerderij en de grond te gaan inrichten zijn, om te beginnen, 175 intentieverklaringen nodig. Op het moment van schrijven (begin juni 2021) zijn er 90 huishoudens die een intentieverklaring tot deelname hebben ondertekend. Een flinke stap in de goede richting, maar nog wel wat schreden verwijderd van het einddoel.  Daarna moet de coöperatie doorgroeien tot 250 huishoudens. Zijn die bereikt, dan ontstaat een wachtlijst. Herenboeren Roermond verwacht dat als de locatie van de boerderij bekend is, dit een positief effect zal hebben op het aantal deelnemers.

Meer weten?
Herenboeren Roermond organiseert regelmatig (online) Informatiebijeenkomsten. Data worden aangekondigd via de website (https://roermond.herenboeren.nl/) en via nieuwsbrieven waarvoor u zich vrijblijvend kunt aanmelden via de website of via e-mail: roermond@herenboeren.nl. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden.

Daarnaast treft u daar algemene informatie aan. Hiervoor kunt u ook terecht op de landelijke site van Herenboeren www.herenboeren.nl.


Geef een reactie