Hulpverleners gezocht!

Als onderdeel van “WijZijnMaasniel” wil de werkgroep Veiligheid en AED in samenwerking met de Ambulancedienst, 112 en de Gemeente Roermond een dekkend AED netwerk realiseren in Maasniel. Het doel is om medebewoners in nood snel te kunnen bijstaan met behulp van een AED.

Om dit doel te kunnen realiseren zijn er voldoende vrijwillige hulpverleners noodzakelijk. U wilt toch ook iets betekenen voor een medemens in nood??? U wordt van harte uitgenodigd u aan te melden voor de cursus reanimatie en bediening AED. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Alleen als er voldoende vrijwilligers zijn kunnen de ontbrekende AED’s in Maasniel geplaatst worden.

Daarnaast vragen wij de hulp van bewoners die al een certificaat hebben om een reanimatie AED te kunnen/mogen toepassen (bv. gehaald via werkgever) en vragen het certificaat te registreren bij www.hartslagnu.nl Zodoende kunnen we inventariseren of er genoeg hulpverleners beschikbaar zijn.

Het is echt belangrijk om genoeg hulpverleners in Maasniel te hebben! Zonder voldoende hulpverleners kunnen wij de AED’s niet verwerven.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden, dat kunt u of via coguch@gmail.com of telefonisch 0623810175. (Coby Christ)

Hopende dat wij vele aanmeldingen tegemoet mogen zien, want zonder hulpverleners, geen AED’s !

De werkgroep veiligheid en AED.

Geef een reactie