Informatieavond over Tiny Forest Maasniel!

WijZijnMaasniel heeft het initiatief genomen om een Tiny Forest in Maasniel te realiseren. Met name de werkgroep Schoon & Groen heeft zich hiermee bezig gehouden. Vanaf februari/maart van dit jaar is er overleg geweest met de gemeente Roermond, met IVN Limburg en met basisschool NEEL. Als alles volgens plan verloopt zal de aanplantdag van het Tiny Forest op maandagmiddag 25 november 2019 plaats vinden. Dat zal gebeuren aan de Kerkeveldlaan door de kinderen van groep 4 en 5 van basisschool NEEL.
Wilt u meer weten of heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen? Over de rol van de basisschool, over de locatie, over de inrichting, over het onderhoud, over de aanplant, over de rol van de kinderen van groep 4 en 5, over het doorlopen proces, over de toekomst en de verantwoordelijkheden, over educatieve aspecten, etc. Dan bent u van harte uitgenodigd voor de:

Informatieavond op donderdag 10 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur in basisschool Neel aan de Dominicushof!

Wat is een tiny forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, snelgroeiend, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Het bos brengt de natuur in de stad dichtbij en geeft jong en oud de kans om de wildernis in de eigen wijk te ontdekken. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar.

Waarom een tiny forest?

  • stimuleren biodiversiteit
  • verminderen hittestress
  • waterberging
  • groen is gezond
  • luchtzuivering
  • natuurbeleving voor stedelingen en met name voor onze kinderen
  • buiten lesgeven
  • samen in de buurtGeef een reactie