Informatiebijeenkomst coöperatie RoerOm Energie over ZonneRoos in Roermond op 31 mei 2021 en 22 juni 2021

RoerOm Energie wil inwoners van Roermond helpen met energiebesparing en samen betaalbare duurzame energie te realiseren. Recent stelde gemeente Roermond aan RoerOm Energie daken beschikbaar van gemeentelijke panden om collectieve zonnedaken te realiseren met behulp van een zogenaamd “postcoderoosproject nieuwe stijl”. Op maandagavond 31 mei 2021 en op dinsdagavond 22 juni 2021 organiseert Coöperatie RoerOm Energie vanaf 19.30 uur een derde (online) informatiebijeenkomst over dit project collectieve Zonnedaken in Roermond.

Investeren in zonnepanelen op gemeentelijke daken levert aantrekkelijk rendement
In 2021 biedt de Rijksoverheid speciaal voor leden van energiecoöperaties een vernieuwde subsidieregeling voor postcoderoosprojecten. Een postcoderoosproject is vooral interessant voor mensen die zelf geen geschikt dak hebben om zonnepanelen op te leggen of in een huurhuis wonen, maar toch graag duurzame zonne-energie willen opwekken. Maar ook inwoners die zelf al zonnepanelen op hun dak hebben liggen of gewoon willen investeren in lokaal opgewekte duurzame energie, kunnen deelnemen. Als deelnemer investeer je in één of meer participaties die zijn gekoppeld aan de gelegde zonnepanelen. Deze participaties leveren over de looptijd een behoorlijk rendement op.  Als je gaat verhuizen blijf je eigenaar van de participaties. Dat maakt deze nieuwe postcoderoosregeling nog interessanter om mee te doen. Deelnemers dragen bij aan het opwekken van duurzame energie en leveren daarmee een positieve bijdrage aan de energietransitie. De gemeente Roermond stelt voor het realiseren van een “postcoderoosproject nieuwe stijl” aan RoerOm Energie dakoppervlak ter beschikking van twee gemeentelijke panden in Herten en nog een dak van een pand nabij het centrum, aan de Slachthuisstraat. Dit project gaat van start onder de naam ‘Zonneroos RoerOm Energie 2021’.  Met het realiseren van dit postcoderoos-project komt lokaal opgewekte, duurzame energie voor meer inwoners van Roermond binnen bereik. Dit alles gebeurt zonder winstoogmerk. Alle positieve resultaten komen ten goede aan de deelnemers aan ZonneRoos RoerOm Energie.

Meld u aan voor een van de informatiebijeenkomsten op 31 mei of op 22 juni 2021, 19.30 uur of vraag om meer informatie 
Wilt u meer weten over RoerOm Energie of over het postcoderoosproject “Zonneroos RoerOm Energie”? Bezoek de website: www.RoerOmEnergie.nl en/of meld u aan voor de (online) informatiebijeenkomst via: info@Roeromenergie.nl. Mocht u verhinderd zijn op 31 mei of 22 juni, geen nood. Vraag via ons emailadres om een link om een bijeenkomst terug te kijken. Ook houden we u dan op de hoogte van toekomstige informatiebijeenkomsten over dit project. U kunt op de website onze informatiebijeenkomst ook terugkijken en veel informatie en veelgestelde vragen lezen.

Geef een reactie