Lichtjesweek Maasniel

2e Lichtjesweek van Maasniel
Van zaterdag 19 december 2021 tot en met zaterdag 26 december (2e Kerstdag) vindt voor de tweede keer de Maasnielse Lichtjesweek plaats. Hiervoor slaan WijZijnMaasniel en Scouting Sint Joris de handen in elkaar. Deze vindt plaats in geheel Maasniel (Globale zone kern Maasniel, Tegelarijveld, de Wijher, begrensd door Broekhin, Bredeweg, Oranjelaan, Sint Wiro singel).

Wat is de Lichtjesweek?
Het is een nieuwe dorpsactiviteit in Maasniel, voor en door de inwoners. Corona-proof.

Tijdens deze Lichtjesweek realiseren we samen met de inwoners een sfeervol verlicht Maasniel. Alle Maasnielse inwoners worden gevraagd creatieve en weelderige lichtversieringen aan huis en/of in de tuin aan te brengen. Iedereen kan vervolgens tijdens zijn of haar eigen wandelingetje de Lichtjesweek beleven waarbij (Corona-proof!) verbinding en kennismaking centraal staan.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • De inwoners van Maasniel worden door middel van posters, flyers en mediaberichten uitgenodigd om deel te nemen aan de Lichtjesweek (19 december tot en met 26 december 2021).
  • Deelname kan door het versieren van zijn/haar huis en tuin naar eigen inzicht en mogelijkheden en/of door het beleven van de lichtversieringen in Maasniel tijdens een wandeling op een eigen moment en met een eigen route. Scouting Sint Joris en WijZijnMaasniel nodigen de alle deelnemers (zowel versierders als wandelaars) uit om zich vooraf aan te melden via het aanmeldformulier. Met de aanmeldingen wordt een overzicht van versierde huizen en tuinen op een gratis beschikbare plattegrond van de Lichtjesweek Maasniel beschikbaar gesteld. De plattegrond komt beschikbaar voor de wandelaars. Vanzelfsprekend worden versierders ook uitgenodigd om te wandelen.
  • De sierverlichting gaat overal dagelijks aan vanaf 16.00u tot minimaal 22.00 uur.
  • De Lichtjesweek Maasniel is geschikt voor jong en oud en deelname is geheel gratis.
  • De actuele Corona-richtlijnen dienen door iedereen nageleefd te worden.
  • De Lichtjesweek Maasniel wordt mede mogelijk gemaakt door Ondernemend Maasniel.

Wat is de rol van WijZijnMaasniel en Scouting Sint Joris?

Deze twee Maasnielse organisaties hebben figuurlijk, met inachtneming van de corona-afstandsregels, de handen in elkaar geslagen om in deze vreemde Corona-tijden een bijzonder sfeerlicht in de Maasnielse duisternis te brengen. Zij hebben samen deze nieuwe dorpsactiviteit bedacht en hopen hiermee bij te dragen aan een nieuwe, terugkerende activiteit voor Maasniel.  Zij leveren –met hun sponsors- de voorwaarden om de Lichtjesweek Maasniel te realiseren. Dat houdt in: ontwikkelen van de aanpak, de inwoners actief uitnodigen tot deelname, vervaardigen en verspreiden van promotiemiddelen zoals posters, flyers, nieuws via website en social media. Daarmee kunnen de inwoners vervolgens zelf verder hun eigen aandeel leveren en bijdragen aan een succesvolle Lichtjesweek Maasniel.