Wie Zijn Wij?

WijZijnMaasniel is een nieuw platform dat door liefhebbers van Maasniel is opgericht en wordt bijgehouden. Onze liefde voor “Neel” uit zich in de vorm van het verbinden en samenwerken met alles en iedereen die Maasniel een warm hart toedraagt: Inwoners, verenigingen, ondernemers, wijk- en buurtverenigingen, gemeente Roermond, zorg teams, digitale initiatieven, en nog veel meer. Wij zijn samenwerkers, die niet willen concurreren met bestaande initiatieven maar elkaar juist willen versterken.

WijZijnMaasniel is ontstaan in september 2018 vanuit een groep enthousiastelingen. Paul Wijenberg is medio 2017 gestart met het idee van een “buurtplatform”. Maar waar te beginnen? Om die vraag te beantwoorden is in het voorjaar 2018 een grootschalig onderzoek gehouden onder de inwoners van Maasniel. Uit de massaal ingeleverde vragenlijsten bleek grote betrokkenheid van de inwoners met Maasniel.

Tijdens de presentaties van de resultaten van het onderzoek is een groep vrijwilligers is opgestaan. Deze zijn samen in verschillende werkgroepen aan de slag voor de leefbaarheid van Maasniel. Om deze werkgroepen een organisatiestructuur te bieden is de Stichting WijZijnMaasniel opgestart met de oorspronkelijke initiatiefnemers van het onderzoek als bestuur.

En dit is nog maar het begin, want wij willen nog zoveel meer. We willen ons Maasniel laten bruisen! Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met andere liefhebbers van Maasniel.
Wij zijn verbinders. WijZijnMaasniel maakt een verbinding tussen “Neelder” bedrijven, bezoekers, bewoners en de volop aanwezige verenigingen!
Wij zijn digitaal aanwezig via een website en social media.
Wij zijn een podium voor Maasniels talent dat zich vrijwillig inzet.
Wij zijn betrokken en geïnteresseerde inwoners van Maasniel
Wij zijn dienstbaar voor de gemeenschap met onze ogen, oren, kennis en ervaring
Wij zijn graag actief in het behartigen van de belangen van de Maasnielse inwoners.
Wij zijn bereid om te helpen om bestaande of nieuwe dorps-initiatieven te ondersteunen in woord en daad.
Wij zijn open, vrij in denken en doen, onafhankelijk.
Wij zijn gebaat bij onmisbare hulp van andere bewoners in welke vorm dan ook.
Wij zijn ludiek.
Wij zijn creatief.
Wij zijn innovatief.
Kortom:

WijZijnMaasniel