Parochies Roermond Noord-Oost op de schop?!

Het kerkbestuur van de parochiefederatie Roermond Noord-Oost gaat het helemaal anders doen.
Pastoor Carlos Martinez: ‘Hoewel we veel mooie initiatieven zien in onze parochies, maken we ons zorgen over de toekomst van onze parochies… we zien oplopende kosten, vergrijzing en secularisatie.
Moeten en kunnen we onze vieringen blijven organiseren in vier kerkgebouwen (te weten de H. Hartkerk, de H. Tomaskerk en de kerken te Maasniel en Asenray)? Zijn er voldoende priesters en vrijwilligers om onze parochiefederatie te ‘bemensen’?’
Samen met de leden van zijn kerkbestuur heeft hij een visiedocument geschreven; een document waarin een beeld worden geschetst van wat hij de komende tien, twintig jaar in zijn parochies wil zien.
En om te voorkomen dat dit een papieren document blijft en -erger nog- in een la verdwijnt, volgen er twee bijeenkomsten in september.
Graag presenteren we een eerste aanzet van onze visie en nodigen we u allen uit om hierover mee te denken en mee te praten. Wij zijn ook benieuwd naar uw inbreng.

Daarom nodigen we u van harte uit voor één van de volgende twee bijeenkomsten:
Zaterdag 10 september 2022 14:30u-16:15u
Maandag 12 september 2022 19:30u-21:15u

Tijdens deze bijeenkomsten die plaatsvinden in congrescentrum Het Forum, Maasniel,  mogen álle parochianen en geïnteresseerden meedenken en meepraten over deze visie.

We willen graag weten hoeveel personen we mogen verwachten, daarom vragen we iedereen om zich op te geven via het algemene mailadres van onze parochies: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com

Pastoor Martinez: ‘We hopen op een grote opkomst, want de toekomst van onze parochies mag ons allemaal uitdagen om een bijdrage te leveren!’
Voor vragen en meer informatie:
Pastoor Carlos Martinez.
E-mail: carlosivan0221@gmail.com
Telefoon: 06-29 23 72 31