Tiny Forest Maasniel, een begrip

Tiny Forest, het minibos in Maasniel (ook Neelderbos genoemd), is intussen bij veel Neelder een begrip. Een klein stukje extra natuur naast de basisschool brengt de natuur dichterbij. Voor iedereen, maar zeker ook voor de jeugd belangrijk om als mensheid bewust te zijn van onze noodzakelijke zorg voor de aarde.

In november 2019 hebben de leerlingen van de basisschool Maasniel, BS Neel, vol enthousiasme het minibos aangeplant onder begeleiding van IVN natuureducatie en met hulp van vrijwilligers. Inmiddels is in het najaar van 2020 een tweede Tiny-Forest gerealiseerd in de wijk De Kemp. Een derde Tiny Forest is in ontwikkelfase in Boukoul (aanplant gepland in 2021-2022).   

Het concept Tiny Forest is overgenomen uit India. Ingenieur Sharma baseerde zich op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Myawaki die in de zeventiger jaren een methode ontwikkelde voor herstel van inheemse bossen. Het veerkrachtige ecosysteem dat zich hierin ontwikkelde werd vertaald naar de stadsomgeving. Zie je ergens de naam Tiny Forest staan dan weet je dat dit minibos gebaseerd is op de methode en visie van Sharma en Myawaki en dat buurtbewoners en schoolkinderen bij het project betrokken zijn.

Het bos brengt de natuurbeleving dichterbij en heeft positieve effecten op mens en natuur. Kinderen gaan dicht bij huis op ontdekkingstocht en leren spelenderwijs hoe de natuur zich ontwikkelt. Ouderen zoeken een aangename rustplek op een bankje, vogels zoeken hun plekje in bomen en in de pluktuin wordt een bloem geplukt. Een kind zet een vlinder veilig op een struik en gaat op in avontuurlijke fantasie.

BS Neel is nauw betrokken bij Tiny Forest. De school vertelt ons dat leerlingen taken krijgen, zoals bij toerbeurt het Neelderbos opschonen. Groepjes leerlingen krijgen er bijvoorbeeld les over de natuur (planten, vogels en insekten). Soms krijgen leerlingen er tekenles. Er wordt voorgelezen.  De school ziet het Neelderbos als een verlengstuk van de school, een extra plek waar leerkrachten educatief gebruik van kunnen maken. Men probeert kinderen hierbij ook verantwoordelijkheid voor de omgeving in het algemeen en voor het bos in het bijzonder bij te brengen. Een trotse leerling vertelt dat hij nu boswachter is van Tiny Forest.

Wist u dat zelfs een klein bos kan bijdragen aan de luchtkwaliteit in de stad, de sociale contacten in de buurt positief kan beïnvloeden en een bijdrage kan leveren aan de klimaatadaptatie. 

De gemeenschap in Maasniel en de Gemeente Roermond blijven nauw betrokken:  vrijwilligers van WijZijnMaasniel (werkgroep Schoon en Groen) en buurtbewoners houden toezicht,  de gemeente zorgt bij droogte voor extra bewatering.

WijZijnMaasniel heeft een goede herinnering aan de samenwerking met IVN Limburg, bewonersgroepen, Wel.Kom, IVN Roermond, Gemeente Roermond, Citaverde, BS-Neel, Hoveniers. 

Tip:
Ben je geïnspireerd door Tiny Forest, dan kun je in je eigen tuin een Tuiny Forest (minibos) aanleggen. Je draagt bij aan biodiversiteit en biedt onderdak aan insecten en vogels. Geeft schaduw in de zomer en helpt je regenwater af te voeren. Zorg goed voor de aarde. Alle kleine beetjes helpen.

Kitty Bruinsma
Vrijwilliger WijZijnMaasniel
Geef een reactie