Update: werkgroep Verkeer

In december 2018 hebben enkele leden van de Werkgroep Verkeer een bijeenkomst gehad met dhr. Evers, wethouder voor infrastructuur. De diverse knelpunten die uit de resultaten van de enquête naar voren zijn gekomen zijn toen besproken. Een van deze knelpunten betrof de te hoge snelheid waarmee gereden wordt binnen de 30-zones in Maasniel. Tijdens deze bijeenkomst waren ook twee ambtenaren van de afdeling verkeer aanwezig. Met deze ambtenaren is destijds afgesproken om binnen Maasniel op diverse plekken snelheidsmetingen te houden door middel van een digitaal snelheidsbord. De afgelopen twee weken heeft u dit bord wellicht zien hangen op de Eiermarkt, ter hoogte van Kasteel de Thooren. De uitkomsten van deze metingen zullen door de gemeente gedeeld worden met de Werkgroep Verkeer. Hierover later meer!

Werkgroep Verkeer


Geef een reactie