Verslag thema-avond Veiligheid 11 december

WijZijnMaasniel i.s.m. gemeente Roermond

De avond begon met een geweldige opkomst, er waren ruim 75 mensen in de zaal die kwamen luisteren en ervaren hoe het met de veiligheid is gesteld in Maasniel. Na de inleiding door Wil Cox deed de kersverse voorzitter van de nieuwe stichting WijZijnMaasniel, Paul Wijenberg de aftrap, met het voorstellen van de bestuursleden en de gekozen aanpak voor de werkgroepen, waarin momenteel reeds ca. 55 mensen actief zijn die Maasniel een warm hart toe dragen.

Hierna was er een presentatie van de werkgroep veiligheid door Wil Cox, m.n. is ingegaan op de uitkomsten van de enquête m.b.t. signalen over het veiligheidsgevoel van de inwoners en de wensen voor de plaatsing van AED’s in Maasniel. De bedoeling is om een dekkend netwerk te krijgen en samen met de EHBO-vereniging personen op te leiden om de apparaten adequaat te bedienen. Daarna kwam Roel Nijsen aan de beurt om een uitleg te geven over Whatsapp Buurtpreventie, die in Maasniel uit 4 groepen bestaat en die onderling gegevens uitwisselen.
Aanmelden: Buurtpreventie.maasniel@outlook.com voor Maasniel of mariannehalmans@gmail.com voor de Wijher.

Mascha van de Ven van de gemeente Roermond vertelde iets over de veiligheidsmonitor die eind 2017 is gehouden en gaf uitleg hoe Maasniel hierin scoorde. We kunnen constateren dat er geen excessen zijn en Maasniel gemiddeld scoort in dit onderzoek. Puntje van kritiek uit de zaal; Tegelarijveld is wellicht onveiliger dan de rest van Maasniel maar dat zag men niet terug in de cijfers. Ook het gevoel voor veilig of onveilig kan bij elk persoon verschillen en komt vaak niet overeen met de gemiddelde uitkomsten.

Na een korte pauze wist Anneke Brits (wijkregiseur voor Maasniel) de aanwezigen te boeien door een inkijk te geven hoe de gemeente staat in samenwerking met Maasniel en in het bijzonder het burgerinitiatief van WijZijnMaasniel. De nieuwe aanpak in 2019 met 2 wijkagenten en 2 Boa’s is toegelicht en moet een verbetering te zien geven in de toekomst. Hierna werden de twee wijkagenten Kelly Peeters en Jos Amorij voorgesteld en ook deze gaven een kijk op hun werk bij de politie met een helicopterview over Maasniel. In de komende tijd zal duidelijk worden of het huidige dinsdagmiddag spreekuur in wijkgebouw Tegelarijveld blijft plaatsvinden. Aangezien de nieuwe werkwijze voor MALT (Maasniel, Asenray,Leeuwen en Tegelarijveld) gaat gelden zal een nieuwe opzet worden gemaakt.

Extra aandacht werd er gevraagd voor de Neel-mail (nieuwsbrief) van WijZijnMaasniel waar men zich nog steeds voor kan opgeven via : www.wijzijnmaasniel.nl

We kijken terug op een eerste geslaagde avond door WijZijnMaasniel , mede door de inbreng van gemeente Roermond en politie.

Hans en Wil

Hieronder kunt u alle presentaties inzien.

Geef een reactie