De actieve werkgroepen:

Activiteiten

De werkgroep Activiteiten is aan de slag met:

 • Opzetten van een centrale agenda voor activiteiten voor Maasniel.
 • Bevorderen van samenwerking tussen verenigingen/stichtingen.
 • In kaart brengen van hetgeen er is en n.a.v. de enquête bekijken wat er gemist wordt.
 • Het mobiliseren en bundelen van vrijwilligerskrachten, -kennis- en ervaringen.
 •  Aanjagen van evenementen die in de wijk gehouden kunnen worden voor een vereniging individueel als ook in een gezamenlijk concept.

De werkgroep Communicatie is aan de slag met:

 • Bouwen van communicatiekanalen zoals website en nieuwsbrief.
 • Aanbieden van een centrale agenda met activiteiten.
 • Inventarisatie van voorzieningen.
 • Afstemming met distributiepartners.
 • Opbouwen van een beeldbank.
 • Ondersteunen verlenen bij communicatiebehoeften binnen Maasniel.

Communicatie

Schoon & Groen

De werkgroep Schoon & Groen is aan de slag met:

 • Zwerfafval, hondenpoep en groen zijn speerpunten.
 • Inventarisatie probleemgebieden.
 • Organisatie van opruim activiteit.
 • Verfraaien van aanzicht door meer groen.
 •  Betjesplein en Plein 1999.
 •  Bomenaanplant.
 •  Geveltuinen en boomspiegel-adoptie.

De werkgroep Veiligheid is aan de slag met:

 •  Inventarisatie probleemgebieden.
 • Afstemming met wijkagent.
 • Organisatie van veiligheidsavond .
 • Een dekkend netwerk van AED’s.

Veiligheid

Verkeer

De werkgroep Verkeer is aan de slag met:

 • Inventarisatie probleemgebieden.
 • Afstemming met wijkagent.
 • Overleg met uitvoering Neeldervelt ivm stoep.
 • Vorming integraal beeld verkeersveiligheid.
 • Afstemming met overheid.