​Ziekenzorg St. Liduina Maasniel-Leeuwen

WIE ZIJN WIJ?

We zijn een stichting die zich volledig vrijwillig inzet voor: langdurig zieken, mensen met een beperking, hoogbejaarden en alléénstaande ouderen in de kerkdorpen: Maasniel en Leeuwen.
Wij doen dit met 19 enthousiaste vrijwilligers en beoordelen samen of iemand in onze doelgroep past.
Onze inkomsten komen uitsluitend uit de jaarlijkse collecte (waarvoor wij vergunning hebben van de gemeente Roermond) en eventuele giften. Dit jaar bestaat Stg. Ziekenzorg St. Liduina 75 jaar, een heel lange tijd.
Dankzij de collecte en giften hebben wij bestaansrecht.

WIJ KRIJGEN GEEN SUBSIDIE VAN DE GEMEENTE ROERMOND EN ONZE MENSEN BETALEN GEEN CONTRIBUTIE.

Wij zijn dan ook dringend op zoek naar mensen die voor ons willen collecteren. Alle hulp is zeer welkom al is het maar voor één of 2 straten. De collecte is altijd in de maand oktober.
Ook willen wij nu al vragen aan U om contant geld in huis te hebben, men kan bij ons niet pinnen.

WAT ORGANISEREN WIJ?

Wij houden een Paasviering, Ziekendag (een geheel verzorgde dag met H. Mis, driegangendiner, koffie met vlaai en entertainment + eigen bijdrage), jaarlijks uitstapje met luxe touringcar en een rolstoelbus die de deelnemers zelf bekostigen, gezellige middag in het najaar, een Sinterklaasactie en een Kerstviering.

De opbrengst van de collecte wordt in z’n geheel besteed aan deze activiteiten en ook om de zieken een attentie te bezorgen.

UW BIJDRAGE BLIJFT IN UW EIGEN GEMEENSCHAP.

Tijdens de sinterklaasactie krijgen alle mensen van onze doelgroep een attentie bezorgd door Zwarte Piet. Het is ook mogelijk om anoniem een pakje te maken voor een zieke.

HOE BELANGRIJK IS ONS WERK?

Door onze activiteiten komen de mensen uit de dagelijkse sleur. Ze komen samen in een fijne sfeer, waar ze hun verhaal kwijt kunnen en waar ze kunnen genieten van warmte, gezelligheid en een lekker kopje koffie met vlaai.

Voor informatie:

De voorzitter Mevr. Kirkels                            tel. 06-53231705
De penningmeester Mevr. Biermans tel        tel. 06-21867622.
De secretaris Mevr. Niessen                          tel. 315298.      Daalakkerweg 18a       Leeuwen